Etapele proiectului

Două case, cu o vechime de peste 80 de ani, au fost mutate și reconstruite în Valcău de Jos.

Martie
2022
Știți cum începe călătoria unei case vechi?
Prima etapă importantă este îndepărtarea pământului de pe pereți.
Recuperați tot ceea ce îndepărtați de pe pereți, deoarece materialul respectiv va fi util ulterior. Dacă, până atunci, casa a mai fost reparată și s-au folosit materiale pe bază de ciment, materialul din zonele respective va fi îndepărtat separat și aruncat. (Nu este recomandată folosirea unor materiale de construcție bazate pe ciment pentru casele din lemn).
Nu trebuie să vă temeți de faptul că ceea ce îndepărtați de pe pereți se poate amesteca cu iarbă sau pietre. Când veți folosi acest material recuperat, acesta trebuie fărâmițat și cernut.
Abia după ce tot materialul va fi îndepărtat de pe pereți veți putea vedea care elemente din lemn sunt deteriorate și cât de grav.
Aprilie
2022
Demontarea casei

Înainte de a desface o casă din bârne (din lemn, în general), elementele componente trebuie marcate.

Să fotografiem, din cât mai multe unghiuri, casa. Atât din exterior, cât și în interior). Profesioniștii (din muzee sau ai firmelor care construiesc case din bârne) folosesc și schițe/relevee. Este foarte util să facem fie una, fie alta, deoarece astfel de informații vizuale ne ajută la reconstituire. Marcarea elementelor componente trebuie făcută astfel încât să poată fi identificate, ușor, nu doar ordinea elementelor, ci și locul anume în care urmează să fie (re)așezate.
Iunie
2022
Pregătirea terenului

Pregătirea terenului și realizarea fundațiilor pe dimensiunea fiecărei case.

Iulie
2022
Montarea

Montarea grinzilor la noua poziție, aşezarea bârnelor şi prinderea acestora.

- măsurători pentru relevee;
- zidărie din cărămidă de văioagă;
- lucrări în lemn;
- pregătirea lemnului;
Iulie
2022
Acoperișul

Realizarea acoperişului din stuf, respectiv din ţiglă.

 

August
2022
Zidăria

Zidărie din cărămidă de văioagă, realizarea de mortare din lut, fibre vegetale şi nisip.

August
2022
Lipit de văioagă

Acoperirea pereților din lemn cu văioagă (pământ gras + turmătă), realizarea de mortare din lut, fibre vegetale şi nisip,

Septembrie
2022
Zugrăvitul

Zugrăveli cu var și pigmenți naturali.

Septembrie
2022
Finisaje

Ultimele retușuri. 

Octombrie
2022
Inaugurarea

La Valcău de Jos, la gospodăria familiei Florin și Felicia Sabău, a avut loc duminică, 16 octombrie 2022, evenimentul de inaugurare a celor două case mutate și reconstruite în cadrul proiectului cultural „Case Călătoare